06 2046 8948  welkom@hermanveltmaat.nl  
Herman Veltmaat  
Privacy

Ik zal altijd jouw privacy respecteren en vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan. De informatie die jij verstrekt of die tijdens behandelingen boven water komt zal tussen ons blijven.
Mocht jouw verhaal of delen van jouw verhaal dienstbaar zijn aan training, opleiding of bewustwording van derden, dan zal voor gebruik daarvan uitdrukkelijk om jouw toestemming worden gevraagd. In die gevallen zal altijd jouw anonimiteit worden gewaarborgd.

Privacy document voor de praktijk van Herman Veltmaat - Therapie & Coaching

Uw privacy.
Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
    zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
    er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar 
       een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
    Met uw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid.
    of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
    Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of 
       mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgfactuur.
Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de volgende gegevens:
    Uw naam, adres en woonplaats
    uw geboortedatum
    de datum van de behandeling
    een korte omschrijving van de behandeling, zijnde "Therapeutische behandeling"
    de kosten van het consult


     
 


Geef het door
Privacywaarborg
Algemene voorwaarden
Blog
Contact
 

Herman Veltmaat 06 2046 8948
welkom@hermanveltmaat.nl
Zwolseweg 71a-87
8141EA  Heino
Kvk 08186412
BTW-IDnr: NL001306562B34