06 2046 8948  welkom@hermanveltmaat.nl  
Herman Veltmaat  
Algemene voorwaarden

1.  2.  


3.  

4.  

5.  

6.  


7.  
De materialen die ik voor en tijdens een traject, programma of workshop aan je geef, kunnen door jou gebruikt worden voor je persoonlijke ontwikkeling. Het is dus niet toegestaan om deze materialen voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken. De intellectuele eigendomsrechten van deze materialen berusten bij mij.
Bij individuele sessies kun je kosteloos afzeggen tot 5 werkdagen voor de afgesproken datum. Je kunt dan een andere afspraak met mij inplannen. Als je binnen 2 tot 5 werkdagen voor de afgesproken datum wilt afzeggen, betaal je 50% van een regulier consult.
Als je een afspraak verzuimt of korter dan 2 dagen van te voren afzegt, wordt een regulier consult in rekening gebracht.
Ik kan zelf ook de datum van een bijeenkomst verzetten als er een calamiteit is. Dit laat ik je zo snel mogelijk weten; we maken dan een nieuwe afspraak.
Afzeggen van een afspraak is alleen geldig indien deze telefonisch wordt gedaan, dan wel via mail als de ontvangst ervan via mail door mij bevestigd is.
Telefonische ondersteuning kan onderdeel uitmaken van het traject. Vragen over het eigen proces via de mail worden binnen drie werkdagen door mij beantwoord.
Als je een klacht hebt over mijn diensten of werkwijze, moet je dat binnen 10 werkdagen na afloop van de sessie aan me melden. Als je dat niet hebt gedaan, ga ik ervan uit dat je tevreden bent.
Voor de korte interventie geldt een uurtarief die per sessie via een factuur in rekening wordt gebracht. Voor de overige vormen van begeleiding wordt een trajectprijs afgesproken. Bij aanvang wordt 80% gefactureerd en na afloop volgt een factuur van 20% van de trajectprijs. Voor mindervermogenden kan een betalingsregeling worden overeengekomen.
Als je na je aanmelding en start voor een traject toch besluit om te stoppen met een workshop, programma, training of traject, krijg je je geld helaas niet terug.
 
 


Geef het door
Privacywaarborg
Algemene voorwaarden
Blog
Contact
 

Herman Veltmaat 06 2046 8948
welkom@hermanveltmaat.nl
Zwolseweg 71a-87
8141EA  Heino
Kvk 08186412
BTW-IDnr: NL001306562B34